faith is all around

Hello future.

Vi är på resa genom vårt hjärtas inre, en resa som inte kan mätas i timmar på klockan eller dagar i almanackan. Det är en resa ut ur tiden, in i evigheten.

In i evigheten med dig.

RSS 2.0